Ceník

obecný text

odborný text

Překlad z anglického jazyka

Překlad z německého jazyka

200,- /NS *

200,- /NS *

220,- /NS *

220,- /NS *

Překlad do anglického jazyka

220,- /NS *

240,- /NS *

Překlad do německého jazyka

220,- /NS *

240, /NS *

* Normostrana (NS) =  rozsah textu v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer).


Začátečníci

Mírně pokročilí

Doučování anglického jazyka

200,- / 60 min.

220,- / 60 min.

Doučování německého jazyka

220,- / 60 min.

240,- / 60 min.

První lekce je vždy ZDARMA, domluvíme se na počtu lekcí, termínech, formě výuky. 
Součástí první lekce jsou také ukázky gramatických cvičení a konverzačních témat. 


Nepřihlášený

Webové stránky zdarma